Provozní řád

PROVOZNÍ   ŘÁD

 

Název provozovny :                       Bc. Ivana Mezteková -  Psí salon Petty

Místo podnikání :                          Františka Šimáčka 1068/1, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Provozní doba :                            Dle objednávek

Identifikace provozovatele :         01322001

Živnostenský list vydán :              7.1.2013

Předmět činnosti :                       Chov zvířat a jejich výcvik / s vyjímkou živočišné výroby/

                                                     Poradenská a konzultační činnost

                                                    Velkoobchod a maloobchod

Rozsah poskytovaných služeb :    poskytování služeb -  péče o srst, masáže pro psy, výcvik psů

Předpoklady pro výkon činnosti :  ČZU Praha, Rekvalifikační a vzdělávací kurz stříhání a kosmetická úprava psů

 

Vyhrazuji si právo na nedokončení úpravy psa při jeho agresivním chování

Vyhrazuji si právo odmítnout zákazníka – pokud pes nesplňuje daná kritéria 

Zásady osobní hygieny :

 • mytí rukou při přechodu z nečisté práce na čistou /teplá voda, použití vhodného mycího přípravku/
 • sušení rukou jednorázovými ručníky
 • dezinfekce nástrojů po každém psu
 • používání ochranných pomůcek v provozovně  - zástěra a gumové rukavice

Úklid provozovny :

 • denně je prováděn úklid a čištění provozovny vysátím po každém zvířeti a čištění na vlhko, jinak vždy při znečištění
 • úklidové prostředky jsou bezpečně uloženy
 • úklid je prováděn osobně, sanitární den 1xtýdně
 • průběžně je prováděna dezinfekce ploch, nástrojů a pomůcek
 • malování 1x za rok

Dezinfekce :

 • je prováděna chemická, při použití chemických přípravků dle návodu výrobce, za dodržení předepsané koncentrace a doby působení
 • mechanická očista a dezinfekce nástrojů, pomůcek a pracovních ploch
 • při znečištění biologickým materiálem nástroje a pomůcky dezinfikuji přípravkem s virucidními účinky
 • používané dezinfekční přípravky jsou schváleny hlavním hygienikem ČR
 • přípravky mají vyznačený datum výroby a spotřeby

Manipulace s prádlem :

 • čisté prádlo je uloženo viditelně na svém místě
 • každý zákazník má čisté ručníky - mytí a sušení
 • prádlo čisté i použité je při přemísťování uloženo zvlášť
 • použité prádlo se pere a vyváří v pračce

 

Nakládání s odpadky :

 • odpad je z provozovny odstraňován denně
 • odpad je tříděn na chlupy a obaly, v koši je vložen igelitový pytel
 • popelnice jsou umístěny před domem

 První pomoc:

 • lékárnička první pomoci je vybavena podle charakteru poskytované služby.

Ostatní ustanovení :

 • provozovna se nachází v lokalitě rodinných domů, při příchodu i odchodu mají majitelé psů k dispozici sáčky na sběr psích exkrementů
 • zákaz kouření v celé provozovně